Outsourcing gospodarki magazynowej

 
1. Zapewniamy audyt gospodarki odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej który obejmuje:

- wybór odpowiedniej odzieży oraz środków ochrony indywidualnej minimalizujących zagrożenia zachodzące na stanowisku pracy,

- wybór metod identyfikacji odzieży,

- wybór metod raportowania,


2. Wyposażenia pracowników w wybraną uprzednio odzież oraz dodatkowo:

- stworzenie kartotek pracowniczych zawierających wydania odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej,

- stworzenie dokumentacji wydań odzieży wraz z podpisami pracowników.


3. Znakowanie – czyli indwywidualny system identyfikacji ubrań pracowniczych dzięki któremu:

- personalizacja wizualna pracownika oraz firmy.


4. Raportowanie – czyli system kontroli outsourcingu w ramach którego otrzymujecie Państwo:

- raporty wydanej odzieży w wybranym okresie,

- raporty wypranej odzieży w wybranym okresie,

- fakturowanie w wybranej formie

- zalecenia dotyczące gospodarki odzieżą robocza i środkami ochrony indywidualnej.